Powiększenie
   Kontrast
   Lektor migowy

Harmonogram roku szkolnego

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  

3 września 2018r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna 

23-31 grudnia 2018r.

3.

Ferie zimowe 

14 – 27 stycznia 2019r.

województwa: kujawsko – pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

4.

Wiosenna przerwa świąteczna 

18 – 23 kwietnia 2019r.

5.

Egzamin przeprowadzony                  w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

10 – 12 kwietnia 2019r.

 

6. 

Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum 

15-17 kwietnia 2019r.

7.

Zakończenie  rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

21 czerwca 2019r.

8.

Ferie letnie 

22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.