Powiększenie
   Kontrast
   Lektor migowy

Kontrakt

ABC ŚWIETLICY SZKOLNEJ – KONTRAKT

 

A      – aktywnie uczestniczę w zajęciach organizowanych w świetlicy (zależnie od swoich zainteresowań i uzdolnień).

B       bieganie w świetlicy jest zabronione!

C      czystość otoczenia to moja zasługa.

D      dyżury w świetlicy i na stołówce szkolnej wykonuję wzorowo.

E      – elementarna nasza zasada to: cisza i spokój.

F      – fajna zabawa daje mi dużo radości.

G     – gry stolikowe szanuję jak swoje.

H     – hałas przeszkadza mi i innym.

I         – idąc ulicą uważam na przejściach.

J       – jestem grzeczna/y w stosunku do koleżanek i kolegów.

K     – każde wcześniejsze wyjście ze świetlicy potwierdzę zgodą   pisemną lub telefoniczną przez rodziców lub opiekunów.

L      – lekcje w świetlicy będę odrabiać starannie.

      Ł  –  łamanie naszego kontraktu nie przynosi mi sławy.

      M   – mam prawo do swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań.

      N     – nauczyciel, wychowawca życzliwie i sprawiedliwie traktuje  wszystkich wychowanków i udziela im pomocy w         rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

      O     – obowiązuje obuwie zmienne!

      P      – przepraszam, proszę, dziękuję to nasze zasady.

      R  – rozmawiam spokojnie, nie podnoszę głosu.

      S – słucham uważnie, gdy ktoś do mnie mówi.

      T – tak będę postępować, by wszyscy byli zadowoleni.

      U – uśmiechem odpłacam za uśmiech.

      W – w każdej potrzebie zasięgam rady u wychowawcy.

       Z – zawsze sprzątam po sobie (nie zostawiam bałaganu po zakończonych zajęciach).

 

 

ZASADY JAKICH PRZESTRZEGAMY PODCZAS GRUPOWYCH ZABAW – KONTRAKT

 

  •   Mówimy do siebie po imieniu.
  •   Okazujemy sobie szacunek – słuchając się nawzajem.
  •   Nie oceniamy innych!
  •   Nie wyśmiewamy słów i zachowania innych uczestników zabawy!
  •   Jeżeli nie bierzemy udziału w zabawie, nie przeszkadzamy w zabawie innym.
  •   Podczas zabawy dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.