Powiększenie
   Kontrast
   Lektor migowy

Plan pracy

                                           RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY

GODZINY

PLAN DNIA

6.00-8.00

Powitanie. Schodzenie się dzieci. Sprawdzenie listy obecności. Swobodne rozmowy w kręgu. Dowolne gry i zabawy stolikowe.

8.00-8.30

Zajęcia dowolne wg potrzeb indywidualnych i grupowych. Poranny rozruch. Łamigłówki. Zabawy słowem.

8.30-9.00

Śniadanie

9.00-12.00

Zajęcia programowe oraz zajęcia wg zainteresowań dzieci pod kontrolą wychowawcy. Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym.

12.00-12.15

Zajęcia wychowawcze- rozmowy w kręgu.

12.15-12.40

Zabawy i gry integrujące grupę.

12.40-13.00

Zabiegi higieniczne.

13.00-13.30

Obiad.

13.30-14.30

Godzina ciszy. Nauka własna. Pomoc w odrabianiu prac domowych.

14.30.-15.30

Zajęcia przewidziane miesięcznym planem pracy. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

15.30-16.00

Trochę relaksu na zakończenie. Czas na książkę.

16.00-16.30

Rozruszamy trochę główkę- łamigłówki, krzyżówki, rebusy.

16.30-17.00

Porządkowanie sali świetlicowej. Pożegnanie.

 

Plan pracy świetlicy szkolnej:

Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawcy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Wychowawcy poprzez właściwy styl kierowania grupą, tworząc płaszczyzny udanej interakcji i modelując różne sytuacje wychowawcze, stymulują twórczy rozwój dziecka i jego aktywność. Wykorzystują przy tym wszystkie rodzaje dziecięcej ekspresji. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Bogata oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne, co przekłada się na klimat i rodzinną atmosferę.