Powiększenie
   Kontrast
   Lektor migowy

Regulamin czytelni

 

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z CZYTELNI

1.  Z czytelni mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy szkoły.

2.  W czytelni korzystamy z wydawnictw encyklopedycznych, księgozbioru podręcznego, czasopism-z wolnym dostępem do półek, po uprzednim poinformowaniu bibliotekarza.

3.  Osoby korzystające z czytelni zobowiązuje się do pozostawienia w szatni wierzchnich okryć, teczek, plecaków.

4.  Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren czytelni wszelkich posiłków i napojów.

5.  W czytelni może przebywać nie więcej osób niż jest miejsc siedzących.

6.  Czytelnik zobowiązany jest do troskliwego obchodzenia się

z udostępnionymi materiałami, w razie zniszczenia materialnie odpowiada za powstałą szkodę.

7.  Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji

o książkach, pomaga w doborze literatury, pomaga

w przeszukiwaniu informacji zawartych w Internecie.

8.  Każdy użytkownik powinien wykorzystane materiały odłożyć na wyznaczone miejsce.

9.  W czytelni należy zachować ciszę.