Powiększenie
   Kontrast
   Lektor migowy

Samorząd

W roku szkolnym 2018/2019 w pracach Samorządu Uczniowskiego biorą udział przedstawiciele każdej klasy. To oni z Panią dyrektor Barbarą Osiaki i opiekunem Magdaleną Prętką, stanowią Radę Samorządową.

 

Przeprowadziliśmy następujące akcje: Dzień Nauczyciela w naszej szkole!, Serce zamiast kwiatka-pomoc choremu koledze, Światło na mogiłach- porządkowanie grobów powstańców, Dyskotekę Andrzejkową, Kiermasz naszych prac świątecznych, Konkurs na najładniej przystrojoną klasę.Przed nami Bal karnawałowy, Dzień sympatii-14.02, Zielono mi-Wiosna w naszej szkole, Kończynka na szczęście dla zdajacych egzamin, Mam talent-konkurs, Dzień stroju sportowego, Dzień Dziecka. W naszej działaniach chętnie współpracujemy z Radą Rodziców, Parafią i Radą Osiedla.Dziękujemy za okazaną pomoc.  Jesteśmy otwarci na twój udział. Razem zrobimy więcej i lepiej. 

 

Równie prężnie w naszej szkole działa Wolontariat. Nasi wolontariusze to 40 dzielnych uczniów. Wspólnie z opiekunami panią Hanną Czekanowicz,panią Renatą Kowalska, panem Maciejem Ulatowskim przeprowadziliśmy wiele akcji, między innymi: Jasełka dla Michała, Dzień Wolontariusza, Bal Wszystkich Świętych, Zbiórka żywności dla PCK, Kolędowy wyjazd do Domu Seniora.Przed nami kolejne akcje: Zbiórka żywności, Świąteczne stroiki dla samotnych, Dzień Matki, Pomoc dla dzieci na wakacje- Góra Grosza.Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy. Niech moc będzie z Wami.

 


Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowei szkoły, którzy na drodze wyborów wybierają swoich przedstawicieli i ma prawo do opiniowania realizacji praw uczniów takich jak:

prawo do zapoznaia się z programem nauczania

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

- prawo do organizacji życia szkolnego

- prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej

- prawo do organizowania działalnosci kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej, sportowej w porozumieniu z dyrektorem

- prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU (wg art. 55 ust. 5 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami).