Powiększenie
   Kontrast
   Lektor migowy

Oddziały przedszkolne

Oddział przedszkolny jest zawsze czynny w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 17.00. Opiekę nad grupą sprawują mgr Joanna Molicka- Drzymała oraz mgr Elżbieta Moryson.


Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w godzinach od 9 do 13. Dzieci mają również zajęcia dodatkowe: religię, język angielski, naukę tańca, gimnastykę korekcyjną, rytmikę.

Zapewniamy opiekę psychologa i pedagoga szkolnego. Dzieci, które mają wadę wymowy uczęszczają na zajęcia logopedyczne. W godzinach od 13 do 15 nauczyciel prowadzi indywidualne zajęcia z dziećmi, wówczas nadrabia zaległości spowodowane absencją, także stymuluje procesy poznawcze, wykonawcze, czy emocjonalno- społeczne. Nieharmonijny rozwój psychiczny dziecka, który często występuje u dzieci w tym przedziale wiekowym, wymaga takich właśnie oddziaływań.